PROJEKTY

  • Projekt AKRYL „Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych”
  • Opis projektu
  • Prezentacja wyników Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej związanych z realizacją zadania 41.
  • Zapraszamy do współpracy w ramach Szwedzko-Polskiej Platformy Energetyki Odnawialnej.