LABORATORIUM BADAWCZE

Laboratorium Badawcze (LB) posiada wdrożony system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Certyfikat nr AB 279 został przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Zakres akredytowanych badań jest dostępny na stronie www.pca.gov.pl oraz www.ipieo.pl.

W ramach LB działają cztery pracownie w których realizowane są badania paliw, biokomponentów, biopaliw, LPG, środków smarowych oraz kolektorów słonecznych.

Laboratorium Badawcze wykonuje usługi poboru próbek benzyn, oleju napędowego, FAME (estrów metylowych kwasów tłuszczowych) i innych biopaliw oraz LPG. Pobór próbek dokonywany jest z dystrybutorów paliw, zbiorników stacjonarnych, cystern samochodowych i kolejowych oraz zbiorników samochodowych.