BIOENERGIA

Energetyczne wykorzystanie biomasy

Bioenergia jest energią wytworzoną z biopaliw. Jej produkcja obejmuje szereg zagadnień rozpoczynając od pozyskania surowca (biomasy) po przetworzenie biomasy na biopaliwo, a następnie wykorzystanie biopaliwa do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.

Wymagany udział biomasy w ogólnym bilansie nośników energetycznych, podobnie jak i ilość wytwarzanego ciepła i energii elektrycznej z biomasy, określane są na międzynarodowym poziomie. Cele wzrostu produkcji energii z biopaliw poprzedzone są wieloletnimi analizami dostępności biomasy, ekonomiki wykorzystania oraz korzyści i zagrożeń jakie wiążą się z energetycznym wykorzystaniem biomasy. Wypełnienie narodowych zobowiązań ilościowej produkcji energii elektrycznej lub ciepła z biomasy prowadzi do rozkwitu międzynarodowego handlu biopaliwami. Aby usprawnić handel trwają prace standaryzacyjne w 335 Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Standaryzacyjnego ds. biopaliw stałych nad sklasyfikowaniem i badaniem właściwości biopaliw. W prace normalizacyjne zaangażowane są krajowe komitety techniczne państw Unii Europejskiej.

Wykorzystanie zrównoważonych zasobów biomasy w energetyce wiąże się nie tylko z zaletą tzw. zerowej emisji dwutlenku węgla, ale również z koniecznością zrekompensowania niższej od większości paliw kopalnych wartości opałowej biopaliw, wysokiej wilgotności i zagrożeń sanitarnych jakie często wiążą się z wykorzystaniem biomasy. Wszystkie zalety i wady związane z energetycznym wykorzystaniem biomasy wpływają na wieloaspektowość bioenergetyki.